• ទំព័រ_បដា

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ទិដ្ឋភាពខាងក្រៅនៃសហគ្រាស

Jinan Rezes ឧបករណ៍ CNC (2)
Jinan Rezes ឧបករណ៍ CNC (1)

តារាងលំហូរប្រតិបត្តិការបុគ្គលិក

ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនផ្សារ L aser

វីដេអូដំឡើងគ្រែ 1530D

វីដេអូម៉ាស៊ីនផ្សារ

វីដេអូអំពីការដំឡើងម៉ាស៊ីនសម្គាល់ឡាស៊ែរបំបែក

វីដេអូកាត់ឡាស៊ែរជាតិសរសៃ RECI

គំនូរឧបករណ៍

គំនូរឧបករណ៍

ម៉ា​សី​ុ​ន​ផ្សារ

ម៉ាស៊ីនកាត់

ដ្យាក្រាម R&D

ដ្យាក្រាម R&D (4)
ដ្យាក្រាម R&D (5)
rhdr
ដ្យាក្រាម R&D (3)
ដាវ
ដ្យាក្រាម R&D (1)

អតិថិជនទស្សនា